תפריט נגישות:
מדריך טלפונים אוניברסיטת חיפה
יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות
יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות
  • לחיפוש חובה להזין לפחות 2 אותיות ב"שם פרטי" ו/או "שם משפחה"

נמצאו {{(data.employee).length}} רשומות

{{user.title}} {{user.firstName}} {{user.lastName}} {{user.workPhoneLong}}

יחידה ארגונית: {{user.orgUnitTxt}} סגל: {{user.empTypeTxt}}

טלפון פנימי: {{user.workPhoneShort}} סלולארי עבודה: {{user.cellWorkPhone}} חדר: {{user.roomNo}} בניין: {{user.buildingTxt}}

דואר אלקטרוני: {{user.email | lowercase}}


יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות

{{depd.unit_he}}

תת-יחידה: {{depd.subUnit_he}}

טלפון פנימי: {{depd.shortPhone}} טלפון חיצוני: {{depd.longPhone}} פקס: {{depd.fax}}

חדר: {{depd.roomNo}} בניין: {{depd.buildingName_he}}