ספר טלפונים אוניברסיטת חיפה

English
לחיפוש חובה להזין לפחות 2 אותיות ב"שם פרטי" ו/או "שם משפחה"
יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות
יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות
{{ type.name }} {{ dep.orgUnitHebName }}
{{unit}}
חיפוש ניקוי

נמצאו {{(data.employee).length}} רשומות

{{user.title}} {{user.firstName}} {{user.lastName}}

{{user.workPhoneLong}}

יחידה ארגונית: {{user.orgUnitTxt}} סגל: {{user.empTypeTxt}}

טלפון פנימי: {{user.workPhoneShort}} סלולארי עבודה: {{user.cellWorkPhone}} חדר: {{user.roomNo}} בניין: {{user.buildingTxt}}

דואר אלקטרוני: {{user.email | lowercase}}

יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין 2 אותיות לפחות

{{depd.subUnit_he}}, {{depd.unit_he}}

{{depd.longPhone}}

טלפון פנימי: {{depd.shortPhone}} פקס: {{depd.fax}}

חדר: {{depd.roomNo}} בניין: {{depd.buildingName_he}}